Privacy

Quy định chung

  • Khách hàng truy cập vào website sử dụng nội dung, bình luận, yêu cầu hỗ trợ, hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa, quý khách cần chấp hành đúng những nội quy mà https://havuzkolbandi.net/ đề ra.
  • Khi bình luận bằng tiếng việt có dấu, nếu không đúng với quy định nội dung bình luận đó có thể bị hủy bỏ.
  • Trong nội dung bình luận không chèn link không liên quan
  • Nên sử dụng tên thật. Nếu vi phạm sẽ bị gỡ bỏ link website hoặc gỡ bình luận.
  • Các từ ngữ cần hợp pháp, có văn hóa, không sử dụng những từ thô tục.
  • Mọi bình luận đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt. Chấp hành đúng những quy định để tránh những điều đáng tiếc sảy ra.